ἀτέκμαρτος

ἀτέκμαρτος
ᾰτέκμαρτος
1 obscure, unpredictable τὰ δ' εἰς ἐνιαυτὸν ἀτέκμαρτον προνοῆσαι pr. P. 10.63 n. pl. pro adv., ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος (Er. Schmid: ἀτέκμαρτον codd.) O. 7.45

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀτέκμαρτος — without distinctive mark masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ατέκμαρτος — η, ο (Α ἀτέκμαρτος, ον) αυτός που δεν τεκμαίρεται, που δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί αρχ. 1. (για πρόσωπα) αβέβαιος, ασταθής 2. απεριόριστος, άπειρος. [ΕΤΥΜΟΛ. < α στερ. + τεκμαίρομαι < τέκμαρ, το «όριο, τέρμα, ορισμένο σημείο»] …   Dictionary of Greek

 • ἀτεκμάρτως — ἀτέκμαρτος without distinctive mark adverbial ἀτέκμαρτος without distinctive mark masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτέκμαρτον — ἀτέκμαρτος without distinctive mark masc/fem acc sg ἀτέκμαρτος without distinctive mark neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτεκμαρτοτάτης — ἀτέκμαρτος without distinctive mark fem gen superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτεκμάρτοιο — ἀτέκμαρτος without distinctive mark masc/fem/neut gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτεκμάρτοις — ἀτέκμαρτος without distinctive mark masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτεκμάρτοισι — ἀτέκμαρτος without distinctive mark masc/fem/neut dat pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτεκμάρτοισιν — ἀτέκμαρτος without distinctive mark masc/fem/neut dat pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτεκμάρτου — ἀτέκμαρτος without distinctive mark masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτεκμάρτους — ἀτέκμαρτος without distinctive mark masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”